Lapin AMK | Lapland UAS    

e-kirjat | e-books

Julkaisemme e-kirjoina avoimesti ja maksutta

 • tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia,
 • tutkimustietoa,
 • oppimateriaaleja ja oppaita
 • muuta punnittua ja inspiroivaa asiantuntijatyöhön perustuvaa sisältöä.

Tämä sivusto on otettu käyttöön vuonna 2023. Aiemmat Lapin AMKin julkaisut löydät tältä sivulta.

  With the publication series Pohjoisen tekijät (the Northern Factors) we launch e-books concerning

  • RDI project outcome and results
  • Research
  • Learning materials and quides
  • Other distinguished and inspiring content basing on professional work.

  This page presents publications from year 2023 on. To find earlier publication please click here.

  Osaamisen vahvistaminen työkyvyn ja työllistymisen edistäjänä

  Osaamisen vahvistaminen työkyvyn ja työllistymisen edistäjänä

  Kippola-Pääkkönen, Anu; Pantsar, Heikki & Keskinarkaus, Pauliina (toim.)
  Julkaisuun on koottu tietoa ja kokemuksia OSTE-hankkeen toiminnasta ja tuloksista. Hankkeen päätavoitteena oli tukea osatyökykyisten ja niiden henkilöiden työllistymistä, joiden työkyky voi olla alentunut tai uhattuna.

  Julkaisussa kuvataan työkyvyn ja työllistymisen tukea tutkimus- ja teoriatiedon sekä hanketyöhön perustuvien käytännön kokemusten pohjalta. Kokoomateoksena se tarjoaa moninäkökulmaisia ajatuksia työkyvyn ja työllistymisen tukemiseen erityisesti jatkuvan oppimisen ja osaamisen vahvistamisen näkökulmista.

  read more
  Best Practices for Transferring Knowledge to Working Life

  Best Practices for Transferring Knowledge to Working Life

  Alatalo, Malla; Van den Bosch, Britlise &
  Laitinen-Tolonen, Aulikki

  This publication is a study on good practices for applying and implementing tourism students’ research findings into working life. The work provides the higher education community and the tourism industry with ideas for cooperation.

  Publication is an output of From Research to Working Life project.

  read more
  Nokkosen viljely Pohjois-Suomessa

  Nokkosen viljely Pohjois-Suomessa

  Martz. Françoise • Pyörälä, Tapio • Ranta, Aki • Suomalainen, Anna

  Nokkonen (Urtica dioica) on erikoiskasvi, jonka viljely monipuolistaa hyötykasvien valikoimaa.

  Nokkosen viljely on herättänyt paljon kiinnostusta mutta on kuitenkin vielä monia kysymyksiä siitä, mitä nokkosta kannattaa viljellä ja miten sitä viljellään erityisesti Pohjois-Suomessa.

  Tässä e-kirjassa raportoidaan Arktinen nokkonen (ARKNOKK)-hankkeen tuloksia. Teos on suunnattu nokkosen kasvattamisesta kiinnostuneille. Kirja sisältää tietoa nokkosesta, sen monikäyttöisyydestä, nokkosen taimien tuotannosta peltoviljelyyn, erilaisista istutusjärjestelmistä, lannoituksesta ja sadonkorjuusta.

  read more
  Supportive research on Sustainable Entrepreneurship and Business Practices

  Supportive research on Sustainable Entrepreneurship and Business Practices

  Chwallek, Constanze; Nawrath, Lara; Krastina, Anzelika & Bruksle, Ieva

  The pursuit of sustainable entrepreneurship requires a multifaceted understanding of terminology, frameworks, and strategies. This study navigates through the diverse landscape of sustainable entrepreneurship, exploring the definitions, international standards, best practices, interviews with companies, methodologies, and tools used for the development of sustainable business.

  This research is expected to support the development of meaningful and practical sustainable entrepreneurship training material, that can be used by the universities or anyone interested in increasing the competence of sustainable business.

  read more
  Organisaation vastuullisuus muuttuvassa toimintaympäristössä

  Organisaation vastuullisuus muuttuvassa toimintaympäristössä

  Koikkalainen, Merja (toim.)

  Monialainen opinnäytetyö (MONT) on keskeinen osa Lapin ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulutuksen monialaista ja
  työelämälähtöistä opiskelua.

  Julkaisussa esitellään kolme opinnäytetyötä ja niitä yhdistävä tietoperusta. Artikkelit etenevät vastuullisen ajattelun kautta digitalisaation johtamiseen, valmentavaan johtamiseen ja hybridityöhön liitettyyn työhyvinvointiin.

  read more
  Havaintoja sosiaalialan digitalisaatiosta

  Havaintoja sosiaalialan digitalisaatiosta

  Viinamäki, Leena (toim.)
  Sosiaalialan YAMK-opiskelijat pohtivat digitaalista yhteiskuntaa sekä taloudellisesta että tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmista:
  – digitalisaatio osana sosiaalipalveluita ja sote-uudistusta
  – digitalisaatio lasten ja nuorten kokeman henkisen väkivallan näkökulmasta
  – osallisuus digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

  Vastuuopettajat pohtivat artikkeleissaan rakennetasolta digitalisaation yhteiskuntapoliittisuutta.

  read more
  Sustainable Entrepreneurship for Climate Action

  Sustainable Entrepreneurship for Climate Action

  Krastina, Anzelika; Nawrath, Lara & Bruksle, Ieva

  This guide empowers educators, students, entrepreneurs, and businesses with the knowledge and tools necessary to create and develop sustainable business ideas and models.

  In this handbook, you will find a comprehensive methodology that walks you through the process of innovating and building sustainable businesses aligned with climate action.

  read more
  Asiakaslähtöiset digitaaliset palvelut

  Asiakaslähtöiset digitaaliset palvelut

  Tihinen, Maarit (toim.)

  Digitalisaation vauhdittaman työelämän murroksen vaatimukset kohdentuvat osaamisen lisäämiseen ja syventämiseen palvelutalouden johtamisvalmiuksien ja asiantuntijuuden kehittämisessä.

  Tämä artikkelikokoelma sisältää YAMK-opiskelijoiden muodostaman Digitaaliset palvelut ja asiakaskokemus -teemaryhmän tuottamat opinnäytetyöartikkelit. Jokaisessa opinnäytetyössä kuvataan työelämän toimeksiannosta noussut kehittämistehtävä teoreettisine viitekehyksineen, tutkimuskysymyksineen, menetelmällisine valintoineen, aineiston keruineen, tuloksineen sekä johtopäätöksineen.

  read more
  Työntekijälähtöinen työhyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen

  Työntekijälähtöinen työhyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen

  Lempiäinen, Marja (toim.)

  Yritykset ja organisaatiot kohtaavat toimintaympäristöönsä liittyviä muutoksia, jotka voivat ja ovat johtaneet totuttujen toimintamallien perusteelliseenkin arviointi- ja muutostyöhön. Yksi tärkeä muutostekijä on työntekijöiden työhön ja työelämään kohdistetut odotukset ja arvostukset.

  Tässä artikkelikokoelmassa YAMK-opiskelijat tarkastelevat monipuolisesti työhyvinvoinnin johtamista opinnäytetöidensä toimeksiantajayrityksissä: Aava Mobile Oy, Attendo Oy, Esperi Care Oy, Lapin hyvinvointialue ja Lappset Group Oy.

  read more