Lapin AMK | Lapland UAS    

e-kirjat | e-books

Julkaisemme e-kirjoina avoimesti ja maksutta

 • tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia,
 • tutkimustietoa,
 • oppimateriaaleja ja oppaita
 • muuta punnittua ja inspiroivaa asiantuntijatyöhön perustuvaa sisältöä.

Tämä sivusto on otettu käyttöön vuonna 2023. Aiemmat Lapin AMKin julkaisut löydät tältä sivulta.

  With the publication series Pohjoisen tekijät (the Northern Factors) we launch e-books concerning

  • RDI project outcome and results
  • Research
  • Learning materials and quides
  • Other distinguished and inspiring content basing on professional work.

  This page presents publications from year 2023 on. To find earlier publication please click here.

  Koko poro kiertoon

  Koko poro kiertoon

  Sipola, Reeta (toim.)

  Tämä artikkelisarja kokoaa yhteen poron sivutuotteiden talteenottoon, käsittelyyn ja hyödyntämiseen liittyvää olemassa olevaa tietoa, aiheeseen liittyviä ohjeita ja säädöksiä, tähän mennessä kehitettyjä ratkaisuja sekä jatkokehittämistarpeita.

  Teos on tarkoitettu ensisijaisesti porotalouden käyttöön elinkeinon kehittämistä varten. Porotalouden lisäksi osa artikkeleista käsittelee raaka-aineiden soveltuvuutta koirien ruokintaan ja käsityömateriaaleiksi sekä kompostointiin ja energiantuotantoon.

  lue lisää
  Asiakaslähtöisen etäpalvelun kehittäminen terveydenhuollossa

  Asiakaslähtöisen etäpalvelun kehittäminen terveydenhuollossa

  Mikkola, Outi & Petäjä, Sari (toim.)

  Etäpalveluiden kehittäminen edellyttää asiakaslähtöistä toimintaa, mutta sen on myös oltava kustannustehokasta ja pystyä tukemaan hoitotyön ammattilaista työssään. Etäpalveluiden muotoutuminen toimivaksi etäpalveluksi edellyttää moniammatillista osaamista.

  Artikkelikokoelma palvelee terveydenhuollon ammattilaisia, esihenkilöitä, tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisia sekä ICT-puolen osaajia ja koulutusorganisaatioita sekä kaikkia kiinnostuneita ammattilaisia, jotka kehittävät terveydenhuollon etäpalveluita.

  lue lisää
  Maastopyöräreittien suunnittelumallinnus

  Maastopyöräreittien suunnittelumallinnus

  Heimonen, Teuvo & Rautio, Päivi

  Maastopyöräreittien suunnittelussa on otettava huomioon monia tekijöitä, kuten esimerkiksi maankäytön suunnitelmat, rajoitukset, luonnonsuojelualueet, maa-alueiden omistussuhteet, ympäristö- ja maisema-arvoja, pyöräilyn turvallisuus sekä reitin sopivuus eritasoisten pyöräilijöiden taidoille.

  Tähän raporttiin on koottu Lapin ammattikorkeakoulun Maanmittausalan kehityskokeet 2022 -hankkeessa (EAKR) toteutetun maastopyöräilyreittien suunnittelumallinnukseen liittyvän demokokeen tuloksia.

  lue lisää
  TAVOITTEENA LAADUKAS MOOC

  TAVOITTEENA LAADUKAS MOOC

  Merivirta, Minttu (toim.)

  Verkkopedagogiikka haastaa opettajan pohtimaan uudenlaisia tapoja kannustaa opiskelijaa omatoimiseen oppimiseen ja oman osaamisen kehittämisen toimijuuteen. MOOCit (Massive Open Online Course) ovat myös tarjonneet uudenlaisen ajasta ja paikasta riippumattoman mahdollisuuden jokaiselle kehittää omaa osaamistaan.

  Yrittäjäksi Lappiin MOOC -hankkeessa luotu MOOC-kokonaisuus tarjosi hanketiimille tilaisuuden kehittää omaa MOOC-osaamistaan ja jakaa kokemuksiaan ja oppejaan myös muille.

  lue lisää
  Pohjoisen johtamista kehittämässä

  Pohjoisen johtamista kehittämässä

  Kangastie, Helena & Tihinen, Maarit

  Pohjoinen johtamisen foorumin kehittäminen syntyi tarpeesta vastata lappilaisten yritysten ja organisaatioiden toimintaympäristön muutoksiin. Ne haastavat johtamista, työyhteisöjä ja esihenkilötyötä.

  Lappilainen koulutuskumppanuus tarttui johtamisen ja johtamisosaamisen kehittämiseen toteuttamalla Pohjoinen johtamisen foorumi – uudistavilla toimintamalleilla kasvuun ja kehitykseen-hankkeen vuosina 2020–2023. Tässä artikkelikokoelmassa avaamme tehtyä kehittämistyötä toimintana ja tuloksin.

  lue lisää
  Kartoitus taljan ja nahan luonnonmukaisista käsittelymenetelmistä

  Kartoitus taljan ja nahan luonnonmukaisista käsittelymenetelmistä

  Arstio, Heli et al.

  Poronlihantuotannon sivutuotteena syntyvän taljan menekki on ollut viime vuosina heikkoa. Taljat rahaksi -hankkeessa halutaan palauttaa porontalja sille kuuluvaan arvoonsa.

  Julkaisussa selvitetään nahan historiaa ja nykyisin yleisimmin käytettävän kromiparkin ongelmia, taljan- ja nahanmuokkauksen luonnonmukaisia menetelmiä ja alan kansainvälisiä toimijoita.

  Julkaisun avulla aiheesta kiinnostunut voi syventyä taljojen, nahan sekä parkituksen maailman saloihin.

  lue lisää
  Henki ja elämä – Luonto toipumisen lähteenä

  Henki ja elämä – Luonto toipumisen lähteenä

  Viinonen, Sanna, Rasa, Marjukka & Viinamäki, Leena

  Henki ja elämä – Luonto toipumisen lähteenä -hankkeessa pyrittiin edistämään työelämän ulkopuolella olevien työikäisten mielenterveyskuntoutujien toipumisprosesseja. Hankkeessa kehitettiin neljä luontovoimaista toimintamallia:

  1) Ekopsykologiset
  2) Eläinavusteiset 
  3) Taiteen ja kulttuurin sekä
  4) Luonto-voimainen toimintamalli.

  lue lisää
  Kestävän ammattikorkeakoulutuksen käsikirja

  Kestävän ammattikorkeakoulutuksen käsikirja

  Asikainen, Eveliina & Kangastie, Helena (toim.)

  Ammattikorkeakoulut ovat lupautuneet kouluttamaan ammattilaisia, jotka osaavat edistää kestävää kehitystä työssään.
  Tämän julkaisu tukee ammattikorkeakouluja lupauksen lunastamisessa.

  Artikkelikokoelma on tarkoitettu kaikille lukijoille – ennen kaikkea heille, joita kiinnostaa kestävän maailman rakentaminen ammattilaisten kouluttamisen kautta.

  lue lisää