Lapin AMK | Lapland UAS    

e-kirjat | e-books

Julkaisemme e-kirjoina avoimesti ja maksutta

 • tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia,
 • tutkimustietoa,
 • oppimateriaaleja ja oppaita
 • muuta punnittua ja inspiroivaa asiantuntijatyöhön perustuvaa sisältöä.

Tämä sivusto on otettu käyttöön vuonna 2023. Aiemmat Lapin AMKin julkaisut löydät tältä sivulta.

  With the publication series Pohjoisen tekijät (the Northern Factors) we launch e-books concerning

  • RDI project outcome and results
  • Research
  • Learning materials and quides
  • Other distinguished and inspiring content basing on professional work.

  This page presents publications from year 2023 on. To find earlier publication please click here.

  Poron ruokintakoe nokkosta sisältävällä täysrehulla

  Poron ruokintakoe nokkosta sisältävällä täysrehulla

  Maijala, Veikko; Martz, Francoise; Pyörälä, Tapio & Ranta, Aki

  Miten nokkonen soveltuu porojen ruokintaan ja minkälaisia vaikutuksia sillä on porojen hyvinvointiin?

  Poron ruokintakoe nokkosta sisältävällä täysrehulla -tutkimuksessa selvitettiin, miten nokkonen soveltuu porojen ruokintaan ja minkälaisia vaikutuksia sillä on porojen hyvinvointiin. Samalla selvittiin, miten nokkonen mahdollisesti vaikuttaa vasontaan, vasojen syntymäpainoon ja kasvukehitykseen.

  lue lisää
  Ammattikorkeakoulut yritysten kiertotalousliiketoiminnan tukena

  Ammattikorkeakoulut yritysten kiertotalousliiketoiminnan tukena

  Tyni, Sanna et al.

  Kiertotalouden implementointi osaksi ammattikorkeakoulujen opetusta ja TKI- toimintaa on toteutettu eri painotuksin jo lähes kymmenen vuoden ajan.

  Kesällä 2022 LAB, Turun AMK ja Lapin AMK lähtivät Sitran tukemana toteuttamaan verkostomaisen yhteistyön kehittämistoimenpiteitä. Tämä julkaisu on yhteenveto ammattikorkeakouluverkoston kanssa toteutetuista kehittämistoimenpiteistä

  lue lisää
  Porojen hyvinvointia ja vasatuottoa tukeva talviruokinta

  Porojen hyvinvointia ja vasatuottoa tukeva talviruokinta

  Post, Laura (toim.)

  Porojen vasatuotto on heikentynyt selvästi 2000-luvulla. Talviruokinta on erittäin tärkeää vasatuoton kannalta ja se vaikuttaa hyvin olennaisesti myös porojen hyvinvointiin.

  Tähän artikkelikokoelmaan on koottu keskeisimmät tulokset poronhoitajille ja sidosryhmille porojen hyvinvointia ja vasatuottoa tukevasta ruokinnasta ja muista niihin vaikuttavista tekijöistä.

  Tulokset on saatu Porojen ruokinta ja ravitsemus muuttuvassa ilmastossa -hankkeesta, jonka päätoteuttajana toimi Lapin ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Helsingin Yliopisto.

  lue lisää
  Matkailutoiminnasta uusia mahdollisuuksia poro- ja kotieläintiloille

  Matkailutoiminnasta uusia mahdollisuuksia poro- ja kotieläintiloille

  Kestilä, Sini & Ronkainen, Mari

  Tämän työkirjan tarkoituksena on auttaa Pohjois-Suomen maaseutuyrityksiä käynnistämään matkailutoimintaa uutena ansaintakeinona.

  Poro- ja kotieläintilallisilla ei välttämättä ole matkailualan osaamista, minkä vuoksi työkirjassa on esitelty matkailutoiminnan aloittamisen eri vaiheita toimintaympäristön ja oman toiminnan analysoinnista tuotteen ideointiin ja kehittämiseen.

  lue lisää
  Luontoälyä tekstiileihin – Kohti älykkäitä ja ekologisia ratkaisuja

  Luontoälyä tekstiileihin – Kohti älykkäitä ja ekologisia ratkaisuja

  Sipola, Reeta (toim.)

  Artikkelikokoelma valottaa Lapin luonnontuotteista jalostettaviin tekstiilien käsittelyaineisiin liittyviä tekijöitä monipuolisesti. Julkaisu kerää yhteen älytekstiilien tuotteistamisvaiheen edellytyksiä käsittelevää tietoa, aiheeseen liittyviä ohjeita, tähän mennessä kehitettyjä ratkaisuja ja jatkokehittämistarpeita.

  Tieto on tarkoitettu ensisijaisesti luonnontuotealan käyttöön elinkeinon kehittämistä varten sekä jatkotutkimuksen tueksi.

  lue lisää
  Niesin luonto- ja kylämatkailun kehittämissuunnitelma

  Niesin luonto- ja kylämatkailun kehittämissuunnitelma

  Luonto- ja kylämatkailu ovat erinomaisia liiketoiminnan muotoja Lapissa harvaan asutuilla alueilla.

  Tässä Niesin kylän luonto- ja kylämatkailun kehittämissuunnitelmassa kuvataan matkailun kehittämisen painopisteet ja tavoitteet vuosille 2023–2028.

  lue lisää
  5G-teknologia ja sen hyödyt yrittäjille

  5G-teknologia ja sen hyödyt yrittäjille

  Afflekt, Ari et al.

  Viidennen sukupolven mobiiliverkkoteknologian tuomat hyödyt eivät ole helposti havaittavissa.

  Tässä teknologiakatsauksessa kuvataan 5G-teknologian tuomia hyötyjä ja haasteita sekä syitä pysyä mobiiliverkkoteknologian kehityksen mukana. Teoksessa avataan 5G-teknologian toimintaperiaatteita ja sen tuomia mahdollisuuksia lappilaisille yrityksille.

  lue lisää
  Pieni opas vastuullisiin käytänteisiin ruokamatkailussa

  Pieni opas vastuullisiin käytänteisiin ruokamatkailussa

  Sipponen, Minna & Ranta, Suvi

  Ruokamatkailun vastuullisuutta tarkastellaan tässä oppaassa vastuullisuuskompassin avulla, jossa on neljä ulottuvuutta: ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen vastuullisuus. Vastuullisuutta tarkastellaan havainnollisten tapausten ja helposti toteutettavien arjen toimintatapojen avulla.

  Vastuullisuutta käsitellään myös viestinnän ja sertifikaattien näkökulmasta.

  lue lisää