Lapin AMK | Lapland UAS    

e-kirjat | e-books

Julkaisemme e-kirjoina avoimesti ja maksutta

 • tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia,
 • tutkimustietoa,
 • oppimateriaaleja ja oppaita
 • muuta punnittua ja inspiroivaa asiantuntijatyöhön perustuvaa sisältöä.

Tämä sivusto on otettu käyttöön vuonna 2023. Aiemmat Lapin AMKin julkaisut löydät tältä sivulta.

  With the publication series Pohjoisen tekijät (the Northern Factors) we launch e-books concerning

  • RDI project outcome and results
  • Research
  • Learning materials and quides
  • Other distinguished and inspiring content basing on professional work.

  This page presents publications from year 2023 on. To find earlier publication please click here.

  TAVOITTEENA LAADUKAS MOOC

  TAVOITTEENA LAADUKAS MOOC

  Merivirta, Minttu (toim.)

  Verkkopedagogiikka haastaa opettajan pohtimaan uudenlaisia tapoja kannustaa opiskelijaa omatoimiseen oppimiseen ja oman osaamisen kehittämisen toimijuuteen. MOOCit (Massive Open Online Course) ovat myös tarjonneet uudenlaisen ajasta ja paikasta riippumattoman mahdollisuuden jokaiselle kehittää omaa osaamistaan.

  Yrittäjäksi Lappiin MOOC -hankkeessa luotu MOOC-kokonaisuus tarjosi hanketiimille tilaisuuden kehittää omaa MOOC-osaamistaan ja jakaa kokemuksiaan ja oppejaan myös muille.

  lue lisää
  Pohjoisen johtamista kehittämässä

  Pohjoisen johtamista kehittämässä

  Kangastie, Helena & Tihinen, Maarit

  Pohjoinen johtamisen foorumin kehittäminen syntyi tarpeesta vastata lappilaisten yritysten ja organisaatioiden toimintaympäristön muutoksiin. Ne haastavat johtamista, työyhteisöjä ja esihenkilötyötä.

  Lappilainen koulutuskumppanuus tarttui johtamisen ja johtamisosaamisen kehittämiseen toteuttamalla Pohjoinen johtamisen foorumi – uudistavilla toimintamalleilla kasvuun ja kehitykseen-hankkeen vuosina 2020–2023. Tässä artikkelikokoelmassa avaamme tehtyä kehittämistyötä toimintana ja tuloksin.

  lue lisää
  Kartoitus taljan ja nahan luonnonmukaisista käsittelymenetelmistä

  Kartoitus taljan ja nahan luonnonmukaisista käsittelymenetelmistä

  Arstio, Heli et al.

  Poronlihantuotannon sivutuotteena syntyvän taljan menekki on ollut viime vuosina heikkoa. Taljat rahaksi -hankkeessa halutaan palauttaa porontalja sille kuuluvaan arvoonsa.

  Julkaisussa selvitetään nahan historiaa ja nykyisin yleisimmin käytettävän kromiparkin ongelmia, taljan- ja nahanmuokkauksen luonnonmukaisia menetelmiä ja alan kansainvälisiä toimijoita.

  Julkaisun avulla aiheesta kiinnostunut voi syventyä taljojen, nahan sekä parkituksen maailman saloihin.

  lue lisää
  Henki ja elämä – Luonto toipumisen lähteenä

  Henki ja elämä – Luonto toipumisen lähteenä

  Viinonen, Sanna, Rasa, Marjukka & Viinamäki, Leena

  Henki ja elämä – Luonto toipumisen lähteenä -hankkeessa pyrittiin edistämään työelämän ulkopuolella olevien työikäisten mielenterveyskuntoutujien toipumisprosesseja. Hankkeessa kehitettiin neljä luontovoimaista toimintamallia:

  1) Ekopsykologiset
  2) Eläinavusteiset 
  3) Taiteen ja kulttuurin sekä
  4) Luonto-voimainen toimintamalli.

  lue lisää
  Kestävän ammattikorkeakoulutuksen käsikirja

  Kestävän ammattikorkeakoulutuksen käsikirja

  Asikainen, Eveliina & Kangastie, Helena (toim.)

  Ammattikorkeakoulut ovat lupautuneet kouluttamaan ammattilaisia, jotka osaavat edistää kestävää kehitystä työssään.
  Tämän julkaisu tukee ammattikorkeakouluja lupauksen lunastamisessa.

  Artikkelikokoelma on tarkoitettu kaikille lukijoille – ennen kaikkea heille, joita kiinnostaa kestävän maailman rakentaminen ammattilaisten kouluttamisen kautta.

  lue lisää
  Smart Charge project – V2G-charging update

  Smart Charge project – V2G-charging update

  Saarelainen, Lauri (ed.)

  This publication describes in four articles the work done in Smart Charge project by Lapland UAS and the Arctic University of Norway.

  The vehicle to grid (V2G) -charger has been the thread of the project and vehicle manufacturers point of view is presented. Also the setup and instrumentation of the pilot test site is described. Finally, we give a brief overview of battery development phases of portable devices and electric vehicles.

  lue lisää
  CLT-levyt maanpinnan kantavuuden vahvistajana puunkorjuussa

  CLT-levyt maanpinnan kantavuuden vahvistajana puunkorjuussa

  Saloniemi, Anne (toim)

  Suomessa on toteutettu ja suunnitteilla suuria metsäteollisuusinventointeja, jotka osaltaan lisäävät paineita ympärivuotiseen puunkorjuuseen.

  Tähän artikkelikokoelmaan on koottu CLT-levyt maanpinnan kantavuuden vahvistajana puunkorjuussa (CLT Access Matting) -hankkeessa toteutettuja toimia ja tuloksia.

  lue lisää
  Verkoston voimalla osallisuutta ja toimintakykyä – WOT-hankkeessa luotu toimintamalli

  Verkoston voimalla osallisuutta ja toimintakykyä – WOT-hankkeessa luotu toimintamalli

  Kaukiainen, Sirpa ja Välimaa, Leena (toim.)

  Syrjäytyminen sekä siihen liittyvä heikko osallisuuden kokemus ovat usein esteenä luontevalle työelämään integroitumiselle.
  Kynnyksettömillä ja tarvelähtöisillä osallisuustoiminnan muodoilla voidaan tukea yhteisöllisyyttä, vahvistaa merkityksellisyyden kokemusta ja osallisuutta yhteiskunnan toimintoihin sekä tukea pääsyä työmarkkinoille.

  Tämä julkaisu perustuu Verkoston voimalla osaksi työelämää -hankkeessa pilotoituun osallisuustyön ja verkostoitumisen toimintamalliin.

  lue lisää